Ludobrikker

 

FR®DIS står bak en enkel CMS-løsning
En løsning for å publisering på Internett.
Løsningen er rask, intuitiv, direkte og stabil.

FR®DIS har sine kunnskaper innen utvikling av nettbaserte-applikasjoner som baserer seg på programmeringsspråket PHP og databasesystemet MySQL.

Med en Apache Web-server inkludert PHP og MySQL har du et grunnlag for etablere et nettstedet som er både dynamisk og attraktivt for å bringe frem akkurat ditt budskap.
FR®DIS utnytter samspillet mellom fundamentene for å utvikle funksjonaliteten på akkurat ditt nettsted.

Mottoet er: "Bruk webben til å oppdatere webben!"

FRODIS©2003-